Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Actual situation of polish dialect in two Syberian locations (region of Khakasiya, Russia)
Project IdSGS1/FF/2013
Main solverdoc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.
Period1/2013 - 12/2013
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationCílem projektu je představit jazykovou situaci a jazyk (nářečí) několika sibiřských vesnic, ve kterých do dnešního dne žije polské (polskojazyčné) obyvatelstvo ? potomci přesídlenců z přelomu 19. a 20. století, kterým carská vláda poskytla půdu pro hospodaření. Aktuálně existují takové vesnice tři; nářečí v jedné z nich bylo předmětem zkoumání již v r. 2010 (výzkum vedla jedna ze spolunavrhovatelek, Ekaterina Popova). Předkládaný projekt by měl na tento dřívější výzkum navazovat. Hlavním cílem projektu a samotného výzkumu má být popis konkrétního polského nářečí s přihlédnutím k jazykovému prostředí, ve kterém se vyskytuje a jímž je ovlivněn. Dále je v úmyslu navrhovatelek vzájemná komparace mluvy v jednotlivých sibiřských lokalitách, jakož i srovnání těchto izolovaných nářečí s nářečími na území Polska (hlavně těch, která se vyvíjejí na východní hranici PR). Kromě jazyka bude předmětem zájmu také historické, společenské-politické a kulturní pozadí problematiky. Všechny tyto aspekty přispějí k rozvoji poznání polského jazyka mimo území vlastního Polska.