Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant





Kvalitativní analýza podmínek terciárního vzdělávání studentů se specifickými poruchami učení na OU
Project IdSGS14/PdF/2013
Main solverPaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.
Period1/2013 - 12/2013
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationPředložený projekt řeší analýzu podmínek ovlivňujících vzdělávání studentů se specifickými poruchami učení na Ostravské univerzitě. Výzkumná sonda bude provedena u studentů se specifickými poruchami učení registrovanými v Centru Pyramida, dále u intaktních studentů, kteří studují společně se studenty se specifickými poruchami učení. Koncepce výzkumného projektu je členěna na: 1) Inkluzívní/integrativní koncepce terciárního vzdělávání studentů se specifickými poruchami učení na vybraných vysokých školách a univerzitách v ČR. 2) Kvalitativně orientovaná výzkumná sonda formou hloubkových rozhovorů u studentů se specifickými poruchami učení evidovanými v Centru Pyramida. 3) Kvalitativně orientovaná výzkumná sonda formou ohniskových skupin u intaktních studentů z jednotlivých oborů, které v současné době studují jedinci se specifickými poruchami učení. Do projektu jsou zapojeni 3 akademičtí pracovníci, kteří se zabývají problematikou inkluzivního/integrativního vzdělávání dětí, žáků a studentů. Projekt tematicky navazuje na některé předchozí i současné projekty realizované na Ostravské univerzitě. Řešitelé jsou zapojeni do těchto projektů např. Kompetence absolvenů OU zaměřené na rovnost příležitostí na trhu práce a Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na OU.