Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Prevence zranění předního křížového vazu při doskoku po bloku ve volejbale u žen
Project IdSGS11/PdF/2013
Main solverdoc. Mgr. David Zahradník, Ph.D.
Period1/2013 - 12/2013
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationZranění předního křížového vazu (ACL zranění) je nejčastějším nekontaktním zraněním ve volejbale. Tyto zranění se objevují primárně u mladých, zdravých jedinců v důsledku náhlé změny směru nebo rychlosti během pohybové aktivity Hewett, Shultz a Griffin (2007). Větší výskyt ACL zranění v běžné populaci je znám u mužů, zatímco v rámci specifických sportovních disciplín je známo mnohem vyšší riziko výskytu zranění u žen ve věku mezi 16 až 18 roky (Shea et al., 2004; Yu, 2002). De Loës et al. (2000) uvádí míru výskytu ACL zranění 0,004 zranění za1000 hodin zátěže u žen oproti 0,002 zranění za 1000 hodin zátěže u mužů ve volejbale. Arendt, Agel a Dick (1999) prezentoval míru 0,11 ACL zranění za 1000 hodin zátěže u univerzitních hráček volejbalu. Hewett (2005) definoval rizikové faktory (úhel abdukce v kolenním kloubu, abdukční moment v kolenním kloubu, dynamický valgózní moment a reakční síly podložky) vzniku ACL zranění u žen ve volejbale pomocí prospektivní studie. Aby byl naplněn smysl a cíl hry, je hráčka v mnoha herních situacích nucena maximálně krátit dobu doskoku. Ve volejbale se vyskytují dvě základní herní situace při doskoku z bloku (doskok na místě a doskok s následným odstoupením). Smyslem projektu je zjistit, jak ovlivňují základní herní situace vybrané rizikové faktory vniku ACL zranění v průběhu doskoku po bloku ve volejbale a připravit doporučení pro trénink bezpečnějšího doskoku po bloku.