Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Vliv rozdílného postavení rukou při rondátu na prevenci zranění loketního kloubu ve sportovní gymnastice
Project IdSGS10/PdF/2013
Main solverdoc. Mgr. Roman Farana, Ph.D.
Period1/2013 - 12/2013
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationJedním z nejzávažnějších problémů ve sportovní gymnastice je stále častější výskyt zranění (Sands, 2000). Vysoké síly působící na tělo gymnastů a gymnastek v kombinaci s mnohonásobným opakováním pohybů a vysokým tréninkovým zatížením jsou hlavními faktory výskytů zranění ve sportovní gymnastice (Lilley et al., 2007). Cílená prevence zranění na základně biomechanických analýz jsou potenciální pomocí pro snížení výskytu a závažnosti zranění ve sportovní gymnastice (Bradshaw & Hume, 2012). Horní končetiny představují část těla, které je ve sportovní gymnastice vystavována vysokému a opakovanému zatížení, které mohou vést ke zranění hlavních kloubů (Webb & Rettig, 2008). Loketní kloub představuje spojovací článek mezi segmentem ruky a segmentem trupu (Guerra & Timmerman, 1996). Rondát představuje ve sportovní gymnastice základní pohybovou dovednost. Při tomto cvičebním tvaru působí na horní končetiny vysoké reakční síly, které společně s mnohonásobným opakování mohou působit jako rizikový faktor zranění (Seeley & Bressel, 2005). Daly et al. (1999) uvádějí, že sportovní gymnastky provedou v jedné tréninkové jednotce v průměru 100 cviků při kterých dochází k nárazům horních končetin na podložku silou přesahující trojnásobek tělesné tíhy. Cossens (2012) tvrdí, že vyšší výskyt zranění loketního kloubu během rondátu u druhé dohmatové ruky, může být ovlivněno nesprávným postavením rukou ve fázi opory o podložku. Nicméně tato hypotéza není dosud potvrzena žádným biomechanickým výzkumem. Cílem předloženého projektu je identifikace biomechanických veličin, které mohou být rizikovým faktorem zranění loketního kloubu ve dvou různých polohách rukou při ?rondátu? ve sportovní gymnastice.