Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Formation and optimization of rules for managing adptive e-learning instruction
Project IdSGS1/PdF/2013
Main solverdoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Period1/2013 - 12/2013
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationProjekt se zabývá analýzou zásad tvorby optimálních výukových materiálů zohledňující styly učení studentů a tvorbou databáze pravidel, která umožní nabízet studentům personalizovaný studijní materiál dle jejich preferovaného učebního stylu. Projekt si klade za cíl formulaci soustavy pravidel zohledňující vlastnosti uplatnitelné v e learningové formě výuky. Na základě pravidel může být odvozen vhodný učební postup (vhodná skladba studijního materiálu) dle preferovaného stylu učení studenta. Výstupy projektu budou použity k dalšímu výzkumu zaměřenému na návrh e-learningového systému umožňujícího výuku v elektronickém prostředí, která se bude automaticky adaptovat dle učebního stylu konkrétního studenta. Tento projekt úzce souvisí s hlavními výzkumnými směry Katedry informačních a komunikačních technologií a je také v souladu s hlavním výzkumným směrem Pedagogické fakulty OU (Výzkum edukace s podporou ICT).