Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

WOMEN´S COMPETENCIES
Project IdCZ.1.04/3.4.04/88.00047
Main solverMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Period12/2012 - 11/2014
ProviderOP LZZ (Lidské zdroje a zaměstnanost)
Statefinished
AnotationCílem projektu je podpora žen v postupu na vyšší pozice dodáním potřebných kompetencí. Zároveň projekt zavedením dalších opatření podpoří slaďování rodinného a pracovního života ve zdravotnictví a sociální sféře.