Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Modern artificial intelligence methods regarding pattern recognition their presentation
Project IdSGS23/PřF/2013
Main solverprof. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD.
Period1/2013 - 12/2013
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationTento projekt je pokračováním projektů SGS23/PřF/11 a SGS02/PřF/12. Projekt je zaměřen zejména na vhodnou kombinaci epistemologických a heuristických metod v umělé inteligenci pro reprezentaci a rozpoznávání struktur. Projekt bude orientován na: - metody formální reprezentace sémanticky strukturovaných znalostí v jazycích postavených na konceptovém paradigmatu, - na komunikaci automatizovaných agentů při vzájemné kooperaci informačních a znalostních systémů, - na výzkum v oblasti algoritmů a modelů jako jsou například metody adaptace pro rozpoznávání struktur s ohledem na typ nepřesností, jakým jsou zpracovávána data zatížena (tj. na oblast umělých neuronových sítí, evolučních algoritmů, multiagentových systémů a fraktálových modelů), - na výzkum metod pro analýzu a zpracování neúplných a nepřesných dat nebo dat obsahujících šum.