Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Advanced techniques of applications of soft computing methods in image processing
Project IdSGS14/PřF/2013
Main solverRNDr. Marek Vajgl, Ph.D.
Period1/2013 - 12/2013
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationProjekt je zaměřen na vývoj moderních metod zpracování obrazu a detekce artefaktů a objektů v obrazu za použití aktuálních nástrojů a technik. Navazuje na předchozí SGS projekt z roku 2012 s názvem ?Zpracování obrazu a detekce artefaktů v obrazu metodami soft computing?. Cílem projektu je pokračování ve výzkumu aplikace metod soft-computingu se zaměřením zejména na fuzzy transformaci a F1-transformaci a jejich použití v oblasti klasických přístupů zpracování obrazu, se zaměřením na kompresi, redukci a extenzi obrazu, obrazové fúze, detekce hran a registrace obrazu. Plánovaná doba řešení projektu je 1 rok.