Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Fuzzy modeling tools for securing complex systems and adaptive search burdened with indeterminacy
Project IdSGS13/PřF/2013
Main solverprof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Period1/2013 - 12/2013
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationCílem projektu je navržení procesů a postupů pro automatizaci analýz rizik a testování bezpečnostních opatření IS, a postupů pro zpracování vágních (neurčitých) informací za účelem vyhledání relevantních dat v IS. Automatizace je nejenom funkční, ale také adaptabilní vůči všem problémovým doménám a jejich transformovaným vstupům. Dalším cílem je modelování a vizualizace vhodných řešení získaných v průběhu analýzy rizik, výsledného hodnocení testování bezpečnostních opatření IS a výsledků vyhledávání dat na základě zpracovaných vágních požadavků. Posledním cílem bude nalezení způsobu aplikace ověřených postupů vyhledávání při zatížení neurčitostí do nastavování parametrů anonymizace internetové komunikace s cílem dosažení co nejvyšší efektivnosti ve smyslu co nejmenšího prodloužení latence a snížení přenosové rychlosti při používání volně dostupných anonymizačních nástrojů pro službu www. Výsledkem projektu bude vytvoření fuzzy modelovacích nástrojů pro generování a vizualizaci modelů ve vybraných problémových doménách, které budou pokrývat zpracování různých typů neurčitých informací v průběhu analýzy rizik, testování bezpečnostních opatření a bezpečnostních požadavků, vyhledávání dat a adaptivního chování celého systému. Pro zpracování neurčitých informací bude využit expertní systém složený z hierarchických znalostních bází a obohacovaný adaptivními mechanismy. Vybrané problémové domény jsou tyto: 1. Bezpečnost IS 2. Bezpečnost OS (operačního systému) včetně síťové komunikace 3. Adaptivní vyhledávání zatížené neurčitostí