Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Comparative morphology of European crayfish and crabs of SE Asia (Crustacea: Decapoda)
Project IdSGS09/PřF/2013
Main solverprof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
Period1/2013 - 12/2013
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationCílem projektu je provést srovnávací analýzu systematicky nebo biologicky významných morfologických struktur raků a krabů a získané výsledky provázat s aktuálními poznatky z oblasti systematiky a fylogeneze. Projekt se zaměří především na hlavní a dostupné evropské rody původních raků (Astacus, Austropotamobius) i nepůvodních raků (Orconectes, Pacifastacus, Procambarus), dále pak na druhově bohatou čeleď krabů Portunidae JV Asie. U raků bude kladen důraz na stavbu ústního aparátu, žaludečních lišt a gonopodů. U krabů bude provedena podrobná morfologická analýza gonopodů, které představují zásadní znak systematiky krabů Portunidae. Morfologické odlišnosti budou sledovány převážně u zástupců rodů Portunus, Charybdis a Thalamita z JV Asie. V rámci projektu bude rozpracována metodika analýzy DNA pro účely molekulární taxonomie krabů. Projekt přispívá k řešení aktuálních otázek fylogeneze a systematiky významných skupin vyšších korýšů, a tímto i k řešení teoretických i ochranářských aspektů jejich biologie.