Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Fuzzy modelling: development of theoretical foundations and selected applications III
Project IdSGS06/PřF/2013
Main solverRNDr. Martin Dyba, Ph.D.
Period1/2013 - 12/2013
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationNavrhovaný projekt se zaměřuje na výzkum a vývoj nových metod v oblastech predikce časových řad, vytěžování jazykových asociací z dat a také na teoretický výzkum vlastností algebraických struktur a fuzzy logik. V rámci tohoto projektu se chceme věnovat zejména zmíněným oblastem, které plynule navazují na práci Centra excelence IT4Innovations, divize OU, Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování ve spolupráci se studenty doktorského studia. Podstatou tohoto projektu je snaha dosáhnout větší míry angažovanosti doktorských studentů Ostravské univerzity v Ostravě v aktuálních problémech ve zmíněných vědeckých oblastech tak, aby se dostali na úroveň obvyklou pro pracovníky ve vědě a výzkumu. Plánovaná doba řešení projektu je 1 rok.