Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Komparativní analýza - Epidemiologická studie frekvence hlasových poruch u pedagogů a návrh jejich prevence
Project IdSMO2013
Main solverMUDr. Eva Mrázková, Ph.D.
Period4/2013 - 9/2013
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationLidský hlas je základním předpokladem efektivní mezilidské komunikace. V největší míře je využíván a zároveň zatěžován hlasovými profesionály, kterým slouží coby pracovní nástroj. Důležitou skupinu, reprezentující hlasové profesionály, tvoří pedagogové. Jejich hlas je každodenně vystavován intenzivní, několikahodinové zátěži, v podmínkách, které přispívají k jeho poškození (hluk, prašné prostředí, klimatizované prostory apod.). V důsledku nedostatečné osvěty veřejnosti v oblasti hlasové hygieny, opakovaně dochází k diagnostikování hlasových poruch, především u pedagogů, v důsledku provozování jejich povolání. V návaznosti na probíhající studii 0211/2012/KZ (Epidemiologická studie frekvence hlasových poruch u pedagogů a návrh jejich prevence), vycházející z vyšetření hlasu na začátku školního roku (předpoklad dobré kvality hlasu po dvouměsíčním hlasovém klidu o prázdninách), bude provedeno komparativní vyšetření na konci školního roku (předpoklad zhoršené kvality hlasu u pedagogů). Srovnání by mělo poskytnout objektivní výstupy na základě třífázového pozorování respondentů (subjektivní hodnocení hlasu pedagogy, objektivní hodnocení počítačové analýzy, subjektivní hodnocení hlasového pedagoga) z vybraných škol. Výsledky by měly přispět k monitorování změn kvality hlasu u pedagogů z dlouhodobého hlediska. Součástí projektu je i preventivní osvětová akce, informující pedagogy o zásadách v péči o hlas.