Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Serigrafické sympozium Ostrava 2013
Project IdSMO_2499/2013/KZ
Main solverprof. Zbyněk Janáček
Period4/2013 - 11/2013
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationHlavním cílem projektu je oživování, povzbuzování a zesilování kulturní spolupráce česko-polské a také propagování kulturních tradic obou zemí.Projekt navazuje na ideje myšlení o umění, o směrech, které určují jeho nové trendy a o budoucnosti této profese i role umělce v mezinárodním kontextu a také kontextu dnešní Evropy.Současný projekt chce navázat na tradici předchozích let, v situaci zcela nové nejen pro výtvarný provoz, ale i pro zcela jinou technologickou, materiálovou a produkční situaci, a možná i navzdory na přetlak digitálních technologií, a prokázat unikátní pozici sítotisku v rodině průtiskových, ale i obecně uměleckých grafických technik české a polské umělecké scény. Paradoxně se totiž vracíme do situace konce 60-tých a začátku 70-tých let, kdy serigrafie úporně prokazovala svoji životaschopnost.Pětidenní tvůrčí serigrafické sympozium s předpokládaným počtem 10 zvaných/vybraných účastníků/umělců, z toho 5 z České republiky a 5 účastníků/umělců z Polska. Tyto osobnosti polské umělecké scény budou doporučeny a pro účast na sympoziu zaangažovány partnerem projektu ? ASP w Łódzi.Vlastní program těchto tvůrčích česko-polských dní bude sestaven z:- vlastní realizace výtvarných projektů- seminářů (technologie, vlastní tvorba)- diskusního fóra- výstavy, a to prací, jež autoři dodají před sympóziem, a budou exponovány ve fakultní galerii Koridor.