Projects & Grants
Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2012
Project IdRP 2012
Main solverprof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Periodr1/2012 - 12/2012
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Anotation