Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Festival Kukačka
Project IdMK ČR_MK-S 14723/2012/OULK
Main solverMgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D.
Period1/2013 - 12/2013
ProviderGP Min. kultury ČR
Statefinished
AnotationKukačka je přehlídka současného vizuálního umění ve veřejném prostoru města Ostravy doprovázená interaktivní webovou aplikací systematicky mapující aktivity tohoto druhu. Jejím smyslem je zprostředkovat recentní výtvarné tendence co možná nejširšímu spektru diváků a vyvolat tak celospolečenský diskurz týkající se významu a funkce umění v dnešní společnosti. Kukačka nechce primárně stavět na efektních realizacích, její páteří by měly být především citlivě promyšlené vstupy, které invenčním způsobem komunikují se svým okolím. Smyslem těchto zásahů tak ve své podstatě není upozornit na ně samé, nýbrž nabídnout nový pohled na již existující věci, prostředí a situace v městském prostoru, jež nám svojí neměnností zevšedněly.