Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Research of Current History Curricula in Primary and Secondary Schools
Project IdFRVŠ 1968/B/a
Main solverdoc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
Period1/2005 - 12/2005
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
AnotationVýzkum aktuální podoby výuky dějepisu na základních a středních školách se soustředí na dva okruhy problémů: 1) Stav vybavenosti škol základním edukačním médiem a dalšími vyučovacími prostředky a jejich využívání v hodinách dějepisu 2) Stav výuky dějin 20. století Analýza dat dotazníkového šetření u učitelů dějepisu základních a středních škol vybraných míst celé ČR a jí odhalené nedostatky budou zohledněny v přípravě budoucích učitelů dějepisu. Zpracovaný materiál současně přispěje k zvýšení informovanosti stávajících učitelů dějepisu.