Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Kulturní totožnost regionu polsko-českého pohraničí
Project IdPL.3.22/3.3.06/11.02697
Main solverprof. PhDr. Zbyněk Janáček
Period5/2012 - 11/2012
ProviderOP Přeshraniční spolupráce - Polsko
Statefinished
AnotationHlavním cílem projektu je oživování, povzbuzování a zesilování kulturní spolupráce na polsko-českém pohraničí a také propagování kulturních tradicí regionu na území pohraničí.Popis aktivit v předmětném projektu:Žadatel projektu zajistí:Zorganizování a uspořádání 2 výstav, které budou seznamovat veřejnost s českými umělci.Uskutečnění 2 pohostinských přednášek, které budou uváděné českými umělci.Vydání informačních plakátů.Vydání 4 informačních letáků.Vydání 4 katalogů po uskutečněných výstavách.Partner projektu č. 1 zajistí:Zorganizování a uspořádání 2 výstav, které budou seznamovat veřejnost s polskými umělci.Uskutečnění 2 pohostinských přednášek polskými umělci.Vydání informačních plakátů.Cílovou skupinou předmětného projektu budou občané polsko-českého pohraničí, včetně s:umělci Jedná se o navázání kontaktů a výměnu uměleckých zkušeností co rozhodně způsobí úspěšné rozšíření další spolupráce. Prováděná propagace a publicita má představovat a seznamovat širší skupinu odběratelů s uměleckou tvorbou, kde budou rovněž přítomni:studenti partnerských vysokých škol;pracovníci partnerských vysokých škol.Výstavy a pohostinské přednášky, které budou dostupné pro občany regionu, včetně studentů a pracovníků Technicko-humanistické akademie způsobí, že se seznámí s výsledkem práce českých umělců a rozšíří si obzor znalostí a vědy, týkající se problematiky kultury sousedů. Projekt umožní přístup k vyšší kultuře a stane se mostem, který spojuje kulturu pohraničí.