Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Polsko-české pohraničí očima mladých umělců
Project IdPL.3.22/3.3.06/11.02698
Main solverprof. PhDr. Zbyněk Janáček
Period5/2012 - 11/2012
ProviderOP Přeshraniční spolupráce - Polsko
Statefinished
AnotationV rámci projektu budou uskutečněny 4 plenérní dílny, které se budou týkat následujících oblastí: fotografie, filmu a malířství. Dílny jsou určeny především pro partnery projektu, tedy studenty - Technicko-humanistické akademie v Bielsku-Bialé a Ostravské univerzity v Ostravě. Po každé plenérní dílně se uskuteční výstava prací účastníků. Kromě toho je naplánovaná soutěž, kde budou oceněny nejzajímavější práce. Plenérní dílny budou zorganizované v charakteristických místech pro území Euroregion Beskydy, které určuje kulturu a tradici pohraničního regionu.Hlavním cílem projektu je prohlubování pocitu ztotožňování se s kulturou polsko-českého pohraničí díky navazování kontaktů a vzniku základny pro utváření a formování trvalých přeshraničních svazků mezi společenstvím Technicko-humanistické akademie a Ostravskou univerzitou v Ostravě.Jednotlivé oblasti prováděných aktivit v rámci projektu:Aktivity žadatele jsou:1. Zorganizovat kancelář projektu ? duben 2012;2. Zaprojektovat a zprovoznit internetovou stránku projektu ? duben 2012;3. Náborové řízení do zmíněného projektu;- Vydat a rozdistribuovat propagačně-informační plakáty (vždy před naplánovanou organizací dílen ? duben 2012 a srpen 2012);- Zorganizovat 2 propagačně-informační setkání v Polsku a České republice (duben 2012);Na propagačně-informačním setkání budou zveřejněny základní informace týkající se projektu a realizovaných plenérních dílen v rámci zmíněného projektu. Potencionální účastníci se budou moci seznámit s okruhem dílen, termínem provedení a s umělci, kteří budou přednášet a vyučovat. Během propagačně-informačního setkání budou také představeny způsoby náborového řízení ohledně předmětného projektu ? bude možné se přihlásit přímo v kanceláři projektu, nebo při pomoci přihlášky, nacházející se na vebové stránce www projektu. Osoby, které projevily zájem se budou moci přihlásit také hned po setkání. 4. Zorganizovat na území Polska 2 plenérní umělecké dílny z oboru fotografie, filmu a malířství