Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Interactive Tool for the Teaching of Heraldry
Project IdFRVŠ 1891/F5/d
Main solverprof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
Period1/2005 - 12/2005
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
AnotationProjekt umožňuje interaktivní formou seznámit studenty s vývojem a pravidly heraldiky. Přiblíží jim obrazové bohatství heraldických pramenů. Připravovaná elektronická pomůcka pomůže studentům osvojit si teoretické poznatky i praktické dovednosti v oboru heraldiky nejen při vlastním studiu, ale i v budoucí odborné či učitelské praxi. Heraldika patří mezi nejatraktivnější pomocné věcy historické, pročež pomůcka tohoto typu je užitečná nejen pro studenty historie a příbuzných oborů, ale též pro zájemce z řad širší laické veřejnosti.