Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Evaluation of Continence Mechanisms Using Ex Vivo Preparation of Human Urinary Bladder and Urethra
Project IdLH13068
Main solverprof. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.
Period3/2013 - 12/2015
ProviderKontakt
Statefinished
AnotationStresová inkontinence moči (SUI) je charakterizována nedobrovolným únikem moči při náhlém zvýšení nitrobřišního tlaku. Uvádí se, že postihuje přibližně 35% žen nad 40 let věku. Prevalence SUI se s věkem zvyšuje s jedním vrcholem v období menopauzy a dalším po dosažení věku 65 let. Ačkoliv není toto onemocnění život ohrožující, značně ovlivňuje kvalitu života postižených pacientek. Kromě psychosociálních dopadů jsou s diagnostikou a léčbou inkontinence spojené značné ekonomické náklady, které se odhadují celosvětově na desítky miliard dolarů. Naše současná znalost mechanismů zajišťujících kontinenci moči u žen vycházejí zejména ze zvířecích experimentů a klinických zkušeností ze sledování různých subjektivních a objektivních parametrů u pacientů po antiinkontinenčních operacích.Předkládaný projekt je zaměřen na studium kontinenčních mechanismů u žen na modelu lidského močového měchýře vyňatého z lidského těla bezprostředně po úmrtí. Močový měchýř a močová trubice (uretra) bude umístěna do speciálně vyvinutého tkáňového boxu, který umožní simulovat fyziologické podmínky funkce močového měchýře. Bude tak možno sledovat funkci močové trubice jako nejdůležitějšího faktoru ovlivňující kontinenci moči. Následně budou v průběhu několika hodin provedeny morfologické a funkční studie, které by měly vyplnit mezeru mezi našimi poznatky ze základního výzkumu na zvířecích modelecha znalostmi z klinických pozorování.Kromě studia kontinenčního mechanismu je cílem projektu ověření účinnosti nového materiálu k aplikaci pod sliznici močové trubice, který by mohl znamenat zásadní rozšíření našich léčebných možností v terapii močové inkontinence.