Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Inovace technologií databázové architektury a specializované učebny pro výuku na Ostravské univerzitě
Project IdFRVŠ_918/2013
Main solverprof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Period1/2013 - 12/2013
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
AnotationProjekt řeší nutný rozvoj infrastruktury úzce spojené s výukovým procesem na Ostravské univerzitě, zejména na Katedře informatiky a počítačůPřírodovědecké fakulty OU, dále na Katedře informačních a komunikačních technologií Pedagogické fakulty, ale i na ostatních fakultách. Řešeníspočívá v nákupu a zprovoznění nových hardwarových a softwarových prostředků - počítačů a aktivních prvků do specializované počítačové učebny a stím souvisejícího hardwarového a softwarového zázemí pro dostatečnou serverovou kapacitu a zálohování. Vybavení učebny souvisí s výukou předmětůz oboru databází, dobývání znalostí z databází, operačních systémů, počítačových sítí a distribuovaných systémů.