Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Inovace a zkvalitnění praktické výuky Aplikované mikrobiologie
Project IdFRVŠ_905/2013
Main solverMgr. Zuzana Rybková, Ph.D.
Period1/2013 - 12/2013
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
AnotationCílem projektu je inovace praktické výuky předmětu Aplikovaná mikrobiologie. Záměrem projektu je modernizovat náplň cvičení zavedením nových experimentálních úloh. Realizace tohoto projektu poskytne studentům možnost seznámit se s novými moderními metodami práce s mikroorganismy používanými v mikrobiologických laboratořích. Nově vybraná témata praktických úloh jsou zvolena tak, aby řešená problematika umožnila studentům prakticky si osvojit některé novější mikrobiální techniky aktuálně využívané v praxi. Zařazením vybraných experimentálních úloh budou vytvořeny podmínky pro zkvalitnění vysokoškolské přípravy studentů a zlepšení jejich připravenosti pro praxi.