Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Increasing professional competence of staff at schools and educational intitutions in the Moravian-Silesian region within the area of mathematics, computer technology and using ICT at schools
Project IdCZ.1.07/1.3.44/01.0020
Main solverIng. Eva Burianová, Ph.D.
Period2/2012 - 12/2014
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
AnotationObsahem projektu je příprava a realizace kurzů k podpoře profesního rozvoje pracovníků škol a školských zařízení v MSK. A to v oblastech matematiky, výpočetní techniky a využití informačních a komunikačních technologií ve školách. Jde o rozvoj kompetencí s cíli:- zvýšit úroveň začlenění informačních technologií do přípravy učitelů na výuku a ve výuce,- rozšířit odborné kompetence pedagogů v matematice, VT a informatice,- zvýšit odborné kompetence ped. pracovníků v oblasti ICT k prokázání praktických znalostí (přípravné kurzy k získání certifikátu ECDL),- zvýšení efektivního využívání ICT ve školách u nepedagogických pracovníků.71 kurzů a 20 workshopů bude připraveno podle zpracované metodiky, s využitím LMS ke zvýšení dostupnosti, doplněno distanční výukovou oporou a multimediální/interaktivní podporou. Všechny kurzy určené cílové skupině pedagogičtí pracovníci budou akreditovány v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) na MŠMT.