Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Realizování studijního oboru sociologie na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě
Project IdMSK
Main solverDr. phil. Nicole Horáková Hirschlerová, M.A.
Period9/2012 - 12/2012
ProviderKatedra filozofie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationOd akademického roku 2012/2013 by měl být na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě zaveden studijní obor sociologie, jehož garantem bude profesorka Helgard Kramer z Freie Universität Berlín v Německu. Založit na OU obor sociologie jako bakalářské studium je důležité, protože pociťujeme absenci možnosti studia tohoto oboru v Moravskoszlezkém kraji. Celý studijní program bude orientován na seznámení se s obecnou sociologickou problematikou a zároveň bude kladen akcent na studium místních specifických problémů tykajících se Ostravska a Moravskoslezského regionu. K tomu patří například problematika postindustriální společnosti, pro kterou je typická právě Ostrava jako klasické postindustriální město, a řada dalších sociologických problémů, které se dají v této oblasti zkoumat přímo v terénu. Absolventi tohoto studia by měli být především přínosem pro celkové zvýšení vzdělanostní úrovně Moravskoslezského kraje, a měli by tak přispět ke zlepšení společenského a hospodářského rozvoje tohoto regionu. Vzhledem k tomu, že obor sociologie bude vyučován nejen v českém, ale také v anglickém jazyce, bude zavedení tohoto oboru přínosem v oblasti internacionalizace a mezinárodní mobility na Ostravské univerzitě. Profesorka Kramer je uznávaným odborníkem v oboru industriální a postindustriální sociologie, což koresponduje s charakteristikou oboru. Její odbornost a široké kontakty určitě napomohou etablovat tento obor na Ostravské univerzitě v Ostravě. Z této situace budou bezpochyby profitovat nejenom studenti, ale také další odborníci, kteří se budou na realizaci projektu podílet.