Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Podpora vědy a výzkumu v MSK 2012 - Dotační titul 5
Project IdRRC/04/2012
Main solverprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Period1/2012 - 9/2013
ProviderKatedra fyzické geografie a geoekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationCílem projektu je podpora talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia, kteří jsou studenty na Ostravské univerzitě v Ostravě. Podpora bude realizována formou stipendia pro studentku doktorského studia, která se podílela na publikaci článku v impaktovaném časopise a na dalších vědeckých aktivitách uvedených ve strukturovaném životopise. Podpora bude vyplácena v pravidelných (měsíčních) intervalech po dobu trvání projektu, tedy od 1.1.2012 do 30.9. 2013. Nové poznatky, získané s využitím dotace MSK, budou prezentovány na zahraniční konferenci a publikovány v odborném časopise s impakt faktorem.