Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Podpora vědy a výzkumu v MSK 2012 - Dotační titul 5
Project IdRRC/04/2012
Main solverRNDr. Veronika Kapustová, Ph.D.
Period1/2012 - 9/2013
ProviderKatedra fyzické geografie a geoekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationCílem projektu je podpora špičkových studentů prezenčního doktorského studia a jedné absolventky doktorského studia zaměstnané na plný úvazek na Katedře fyzické geografie a geoekologie, PřF OU. Podpora bude realizována formou finančních příspěvků ke studiu a příplatků ke mzdě navrhovaným studentům a absolventům. Všichni navrhovaní studenti vykazují požadovanou publikační činnost v impaktovaných a karentovaných časopisech. Absolventka doktorského studia aktivně publikuje v impaktových i karentovaných časopisech (7 článků s IF). Uvedení žadatelé patří mezi celorepublikovou špičku ve svém oboru. Zdůvodnění výběru, výpis publikační činnosti a výzkumných aktivit uvedených žadatelů jsou uvedeny v samostatných přílohách této žádosti společně se strukturovanými životopisy a kopiemi publikovaných prací. Příplatky ke mzdě a ke stipendiu budou vypláceny v měsíčních poměrných částkách a budou využity zejména na podporu další publikační aktivity žadatelů. Délka trvání projektu byla zvolena na 21 měsíců - od 1. ledna 2012 do 30. 9. 2013. Výše příspěvku se odvíjí od podmínek zadavatele (70 tis. Kč /rok - vzhledem k trvání projektu delším než rok byla výše příspěvku odpovídajícím způsobem navýšena).