Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Zařazení předmětu počítačové zpracování obrazových dat do studijního plánu oboru radiologický asistent
Project IdFRVŠ 2605/F3b
Main solverRNDr. Hana Sochorová, Ph.D.
Period1/2006 - 12/2006
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
AnotationCílem projektu je příprava a zařazení nového studijního předmětu s názvem "Počítačové zpracování obrazových dat" do studijního plánu oboru Radiologický asitent, který je na ZSF OU akreditován v rámci studijního porgramu Specializace ve zdravotnictví. Nový jednosemestrální kurs bude zařazen do kategorie předmětů povinně volitelných a nahradí původně nabízený předmět Technika administrativy a informatika 2. Obor Radilogický asistent je na ZSF OU nabízen druhým rokem a dosavadní zkušenosti již ukázaly, že zařazení předmětu zabývajícího se počítačovým zpracováním obrazových dat do nabídky studijního plánu je vzhledem k budoucímu uplatnění absolventů nanejvýš potřebné.