Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

The Use of the Newborn Scale of Sepsis (SOS) for Nursing Assessment of Sepsis in Newborns in Ostrava
Project IdSGS4/LF/2012
Main solverMgr. Pavlína Rabasová, Ph.D.
Period2/2012 - 12/2012
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationProjekt si klade za cíl ověřit využitelnost vybrané zahraniční škály Newborn Scale of Sepsis (SOS) na novorozeneckých odděleních v podmínkách české ošetřovatelské praxe, k přesnější identifikaci a objektivizaci ošetřovatelské diagnózy infekce (sepse) dle NANDA ? Int. u novorozenců.