Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Fyzická zdatnost a zdravotní stav báňských záchranářů
Project IdSGS2/LF/2012
Main solverprof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.
Period2/2012 - 12/2012
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationVýzkum si klade za cíl zhodnotit fyzickou zdatnost souboru profesionálních a dobrovolných báňských záchranářů OKD; dále zhodnotit výskyt rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění u souborů profesionálních a dobrovolných báňských záchranářů.