Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Pečovatelské chování sester jako prediktor spokojenosti pacientů s ošetřovatelskou péčí na chirurgických odděleních
Project IdSGS1/LF/2012
Main solverprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Period2/2012 - 12/2012
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationCílem studie je zmapovat vnímání pečovatelského chování sester pacienty chirurgických oddělení nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina.