Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Literature in wider cultural contexts 2
Project IdSGS9/FF/2012
Main solverprof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationProjekt navazuje na SGS 2011 s názvem Literatura v širších kulturních kontextech. Úzce souvisí s činností Ústavu pro regionální studia a rovněž s hlavními směry výzkumu FF OU na léta 2011-2015 (Prostor regionu, krajiny a města v literárních a kulturních kontextech). Cílem je zapojit doktorandy do badatelských aktivit projektu, do workshopů a zejména do aktivních vystoupení na druhém sympoziu zaměřeném na problematiku krajiny v literatuře. Společným výstupem bude vydání další kolektivní monografie. Do projektu SGS 2012 se zapojí 11 doktorandů, kteří se pod vedením 4 pedagogů soustředí na dva okruhy problémů (s četnými průniky):První okruh se zaměřuje na reflexi doby v básnické, prozaické, esejistické, memoárové a publicistické tvorbě autorů 20. a 21. století (J. Glogarová Davidová, J. Hylmarová, J. Šrubařová, Z. Bizoňová Veličková, I. Chytilová) a na širší kulturní a intermediální aspekty literární tvorby (A. Baran, M. Dragonová Němcová, H. Hellebrantová). Jeho výraznou linií je zkoumání vztahu literatury k vizuálním mediím a slova a obrazu v literární komunikaci.Druhý okruh se zaměřuje na tematiku reprezentace/konstrukce prostoru v literárním díle. Jeho hlavním tématem se v této fázi výzkumu stává krajina v širším slova smyslu, včetně tzv. krajiny kulturní. Předmětem výzkumu budou regionální, areálové aspekty literární tvorby, problematika dvojdomé, příhraniční literatury a další vazby a souvislosti (J. Nemček, S. Schupplerová, B. Byrtusová, Z. Veličková Bizoňová, M. Dragonová Němcová).