Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Centrum excelence IT4I
Project IdCZ.1.05/1.1.00/02.0070
Main solverprof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
Period7/2011 - 12/2015
ProviderRektorát, OP VaVpI (Výzkum a vývoj pro inovace)
Statefinished
AnotationGlobálním cílem projektu CE IT4Innovations je vybudovat výzkumné kapacity potřebné k realizaci excelentního výzkumu v oblasti supercomputingu a informačních technologií. V této souvislosti bude v projektu pořízena odpovídající výzkumná infrastruktura a vytvořeno výzkumné prostředí zaměřené na rozvoj jak výpočetních metod jako takových (IT jako předmět výzkumu), tak především nástrojů pro jejich efektivní využití (IT jako prostředek pro další výzkum či aplikační využití). Projekt CE IT4Innovarions bude postaven na spolupráci a zkušenostech pěti subjektů. Specifické cíle:a. vybudovat v České republice hlavní kompetenční centrum v oblasti řešení výpočetně náročných úloh, tzv. superpočítačové centrum;b. vytvořit kvalitní výzkumné týmy produkující mezinárodně uznávané výsledky s výrazným aplikačním potenciálem; c. být hlavním koordinátorem a tvůrcem aktivit zaměřených na rozvoj a využití superpočítání v ČR v souladu s iniciativami a podporou EU v této oblasti;d. zabezpečit produkci vysoce kvalifikovaných a zaměstnatelných absolventů v oborech IT a výpočetní matematikye. přispět k regionálnímu rozvoji zejména v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji Vizí Centra excelence IT4Innovations je stát se národním centrem excelentního výzkumu v oblasti informačních technologií v ČR s důrazem na rozvoj a aplikace superpočítačových metod.