Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Výstavy Fakulty umění OU
Project IdMÚ Třinec 2012
Main solverMgA. Libor Novotný, Ph.D.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderFakulta umění, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationProjekt je zaměřen na realizace dvou výstav Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě v Galerii Trisia, Třinec - Výstavu Ateliéru kresby Fakulty umění OU v květnu 2012 a Výstavu výběru bakalářských prací studentů Fakulty umění OU v říjnu 2012. Oba výstavní počiny představí autorskou tvorbu pedagogů a studentů Fakulty umění OU a napojí se na předchozí přehlídky výtvarného umění uskutečněné v Galerii TRISIA v minulých letech. Budou prezentovat výběr schopný zachytit aktuální stav a šíři přístupů a nabídnou pohled na jednotlivé individuality v rámci společné platformy. Součástí projektu bude vydání samostatného doprovodného katalogu výstav nebo jejich katalogového listu, který bude volně distribuován po celou dobu jejích trvání a propagace formou plakátů a pozvánek. Poskytovatel finančního příspěvku bude prezentován uvedením loga na všech tiskových materiálech s výstavou spojených.