Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Filmový odkaz poetistů
Project IdSGS 2012
Main solverMgr. Denisa Jánská
Period2/2012 - 12/2012
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationCílem projektu je, reflektovat filmový odkaz tvůrců umělecké skupiny Děvětsil a podat co nejvíce vyčerpávající odpověď na stále kladenou otázku ptající se po smyslu a úloze české avantgardy filmového umění 20. let. Rozhodli jsem se proto vrátit v historii filmového média téměř o sto let zpět, kdy byl nezatížen atavismy všech uměleckých směrů a filmových teorií postmodernismu a zrealizovat jeden z poetistických nerealizovaných scénářů, konkrétně filmovou báseň o dýmu Jiřího Voskovce. Tento unikátní projekt ucelí pohled na historii české kinematografie a propojí sto let staré tendence umělecké tvorby experimentálního filmu s dnešním pohledem na podobnou tvorbu v souvislostech staleté historie a jejími současnými technickými možnostmi. Vzájemný dialog mezi odborníky a studenty při přípravných fázích a realizaci projektu propojí sto let starou historii české kinematografie a literatury s viděním současné generace začínajících tvůrců a dá tak vzniknout zajímavému experimentu, který vytvoří diskurzní analýzu umělecké tvorby v souvislosti s rozvojem nového média - před sto lety tedy celuloidového filmu, nyní filmu digitálního.Edukační záměrem je seznámit studenty animované tvorby s kontextem české a světové historie umění a vytvořit platformu díky níž získají nové zkušenosti s tvorbou audiovizuálního díla, při které budou nuceni uplatnit vlastní tvůrčí invenci.