Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Strengthening research institutions the University of Ostrava
Project IdCZ.1.07/2.3.00/30.0047
Main solverprof. MUDr. Jan Lata, CSc.
Period7/2012 - 6/2015
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
AnotationProjekt je zaměřen na posílení tří vědecko-výzkumných týmů o 3 mladé akademické pracovníky s potenciálemVaV činnosti na pozici postdoktorandů. Tito budou zapojení do akademické a VaV činnosti týmů, posílí se takkonkurenceschopnost a uplatnitelnost poznatků VaV pracovišť v praxi, rozvoj nových badatelských aktivit asynergicky budou podpořeni studenti OU předáváním zkušeností mladých VaV pracovníků ve výuce, kdypostdoci budou inovativním potenciálem pracovišť i celé univerzity. Bude podpořena jejich mobilita faktická iinteresektorální (KA3), budou zapojení do VaV činnosti týmů (KA4) a po celou dobu bude kladen důraz na rozvojjejich individuálního odborně-vědeckého potenciálu zpracováném v mentorském plánu pro každého zvlášť (KA1).Zapojením postodků do akademické a edukační činnosti týmů v KA2 bude prováděno systematicky, formoupřednášek, seminářů a workshopů.