Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Better Quality Education*professional Social Work Practise Readness of Students of Social Work for Changing Requierements and Needs of Future Employers
Project IdCZ.04.1.03/3.2.15.2/0247
Main solverMgr. Věra Malík Holasová, Ph.D.
Period6/2006 - 5/2008
ProviderOP RLZ 3.2
Statefinished
AnotationSpecifickým cílem projektu Zvýšení připravenosti studentů sociální práce na měnící se požadavky a potřeby budoucích zaměstnavatelů pomocí kvalitnějšího vzdělávání v oblasti odborné praxe studentů je zkvalitnění systému vedení praxí na Katedře sociální práce Ostravské univerzity (KSP OU). Hlavním motivem pro realizaci tohoto projektu je fakt, že nejsou ujasněny požadavky na kompetence studentů, které by si měli v praxi osvojit, neexistuje zde vyšší tlak na kvalitu a efektivitu praxí a jak vůbec tuto kvalitu a efektivitu posuzovat v rámci výuky. Podobná situace je i na straně vedoucích studentských praxí. Cíle bude dosaženo prostřednictvím spolupráce se zaměstnavateli, jež vedou naše studenty na praxích, spolupráce s akademickými pracovníky, jež vedou studenty v kazuistických seminářích, které slouží k refelxi získaných zkušeností na odborné praxi a v neposlední řadě spolupráce se studenty, jichž se poskytování kvalitní praxe týká nejvíce. Záměrem projektu je, aby hlavní cílová skupina projektu-studenti, mohli efektivněji využít čas strávený na praxích, lépe si tak osvojit praktické zkušenosti a tím se lépe připravit na budoucí povolání.