Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Zavedení metod hmotnostní spektrometrie - HPLC/MS
Project Idsgs16/PřF/2012
Main solverdoc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationV rámci projektu bude uvedeno v provoz zařízení HPLC/MS, které bude využito pro metodu identifikace a kvantifikace vybraných léčiv a pro metodu identifikace vybraných sekundárních metabolitů - fenolických látek.