Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Studium možností zvýšení adsorpční schopnosti uhlíkatých aerogelů vůči polutantům z vodného prostředí
Project Idsgs15/PřF/2012
Main solverdoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationV rámci projektu budou ověřeny metody zvýšení adsorpční kapacity uhlíkatých materiálů pro adsorpci vybraných iontů těžkých kovů (olovo, kadminum, měď) a zástupců organických látek (fenol) z vodných roztoků. Ověřené aktivační metody budou aplikovány na resorcinol-formaldehydové uhlíkaté aerogely a na uhlíkaté materiály připravené z přírodních sacharidů.