Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant





Zpracování obrazu a detekce artefaktů v obrazu metodami soft computing
Project Idsgs12/PřF/2012
Main solverRNDr. Marek Vajgl, Ph.D.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationProjekt je zaměřen na vývoj moderních metod zpracování obrazu a detekce artefaktů a objektů v obrazu za použití aktuálních nástrojů a technik. Navazuje na předchozí SGS projekt z roku 2011 s názvem ?Úlohy zpracování obrazů metodami soft computing?. Cílem zkoumání je k aktuálně řešícím přístupům navrhnout rozšíření o možnosti předzpracování a zpracování obrazu, vývoj postupů pro detekci artefaktů a objektů v obrazu na základě předložených vzorů, segmentace obrazu, rekonstrukci obrazu a dalších přístupů s využitím diskrétní fuzzy transformace, postupů matematické morfologie a dalších adekvátních metod.