Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Fuzzy modelování: rozvoj teoretických základů a vybraných aplikací II
Project Idsgs11/PřF/2012
Main solverdoc. RNDr. Petra Murinová, Ph.D.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationNavrhovaný projekt se zaměřuje na výzkum a vývoj nových metod v oblastech predikce časových řad, dolování dat a také na výzkum teoretických základů aktuálních směrů fuzzy logiky. V rámci tohoto projektu se chceme věnovat zejména zmíněným oblastem, které plynule navazují na práci Centra excelence IT4Innovations, divize OU, Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování ve spolupráci se studenty doktorského studia.Všechny tyto aplikace využívají společný teoretický základ, zejména formální fuzzy logiku, teorii evaluačních jazykových výrazů nebo neuronové sítě. Proto se další výzkum mimo jiné zaměří na pokračování studia použití nových struktur použitých evaluačních jazykových výrazů (výrazy typu malý, ale ne velmi malý apod.). Již zmíněné evaluační jazykové výrazy jsou velmi úzce spjaty s konstrukcí zobecněných intermediálních kvantifikátorů ve fuzzy logice, proto navážeme na výsledky v minulém roce a budeme dále prohlubovat již dosažené znalosti. Další teoretickou oblastí, ve které plánujeme pokračovat, jsou EQ-algebry, aby byl utvořen dostatečný teoretický základ pro další aplikace.