Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Fuzzy modelovací nástroje pro analýzu a návrh informačních systémů
Project Idsgs10/PřF/2012
Main solverprof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationPři vytváření IS je velmi důležité zachytit a analyzovat klíčové požadavky a potřeby na budoucí IS. Tyto požadavky můžeme uchovat v různých podobách (dokument s textovým popisem požadavků, vize obsahující identifikaci klíčových funkcionalit systému zobrazených pomocí use-case diagramů, apod.) Cílem projektu je zpracování vágních (neurčitých) informací, které vznikají v průběhu analýzy klíčových požadavků a funkcionalit na budoucí IS. Výsledkem projektu bude vytvoření fuzzy modelovacích nástrojů pro generování modelů ve vybraných problémových doménách, které budou pokrývat zpracování různých typů neurčitých informací v průběhu analýzy požadavků na IS. Pro zpracování neurčitých informací budu využit nástroj LFLC s důrazem na vytvoření hierarchických znalostních bází. Vytvořené modelovací nástroje sníží nutnost použití experta v průběhu analýzy budoucího IS. Vybranými problémovými doménami jsou:1. Konceptuální modelování2. Bezpečnost IS3. Metodika vývoje provozu a údržby IS4. Bezpečnost OS (operačního systému)Metodika výzkumu a vývoje řešení grantu bude založena na architektuře obecného nástroje pro fuzzy modelování, vycházejícího z obecného modelu pro rozhodování za neurčitosti a předchozího výzkumu.