Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Analýza vzdělávacích programů gymnázií v ČR, PL a SR se zaměřením na hudební vzdělávání
Project Idsgs11/PdF/2012
Main solverprof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationV rámci práce na doktorském projektu "Komparace způsobů ukončování hudebního vzdělávání na SŠ vybraných zemí" je třeba rozsáhlou monitorovací a analytickou prací provést důkladný rozbor vzdělávacích programů se zaměřením na hudební vzdělávání na gymnáziích v ČR, Polsku a na Slovensku. Následně je třeba porovnat obsahy, cíle a dotace předmětu HV na vybraných školách. Výstupem tohoto grantového projektu tedy bude komparační studie, jako podklad pro doktorskou disertaci. Výsledky projektu dále poslouží jako podklad ke kolektivní monografii, zaměřené na problematiku tzv. státních maturitních zkoušek ve vybraných zemích. Projekt je v souladu s výzkumným zaměřením fakulty i pracoviště Katedry hudební výchovy.