Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Sociální práce v kontextu sociálního podnikání
Project IdSGS5/FSS/2012
Main solverMgr. Věra Malík Holasová, Ph.D.
Period3/2012 - 12/2012
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationPředkládaný projekt reaguje na současnou společenskovědní diskusi současného stavu postmoderní společnosti, resp. její deklarované krize. Předmětem zájmu je sociální ekonomika, resp. sociální podnikání, a sociální práce jako možné cesty z krize sociálního státu. Zdá se, že je vhodná doba pro inovace tradičních metod a přístupů sociální práce, chvíle, kdy je třeba vytvářet a testovat nové způsoby práce, jež reagují na nová sociální rizika a jež vyžadují více, než kdy jindy, mezioborovou spolupráci. Jako vhodná k takové spolupráci se jeví právě oblast sociálního podnikání, tedy ekonomická aktivita se sociálními cíli jako jsou zvyšování šancí znevýhodněných osob uchytit se na trhu práce, místní rozvoj, zplnomocňování občanů k aktivní participaci na životě komunity, regionu. Cílem projektu je tedy identifikace oblastí a podob sociální práce v oblasti sociálního podnikání.Výstupy projektu by měly oslovit především dvě cílové skupiny ? vzdělavatele v sociální práci, kterým může pomoci odpovědět na otázky o současných vzdělávacích potřebách profese sociální práce, a vykonavatele sociální práce, tedy v širokém smyslu slova poskytovatele služeb sociální práce, zadavatele těchto služeb od samosprávných jednotek, přes stát až po občanskou společnost.