Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Chemie na Slezskoostravském hradě 2012
Project IdMOaP/01/2012
Main solverRNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.
Period1/2012 - 8/2012
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationChemie na Slezskoostravském hradě je tradiční přehlídka zábavné, zajímavé a užitečné chemie, ale i ostatních přírodních věd - matematiky, fyziky a dalších. Příprava samotného ?vyvrcholení akce? v atraktivním prostředí Slezskoostravského hradu spočívá v celoroční práci studentů univerzity a partnerských středních škol (z obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, a také z jiných městských obvodů) pod vedením odborníků z Ostravské univerzity v Ostravě. Studenti navrhují a připravují jednotlivé akce a soutěže, které se při realizaci projektu v prostorách hradu představí. Střední školy se do akce zapojí formou dílčích projektů jednotlivých žáků, či skupin, nebo celých tříd v rámci klasické výuky přírodovědných oborů. Připravené ?stánky? jarmarku, soutěže nebo hry pak sami realizují.