Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC





Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení
Project IdNEZ
Main solverprof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
Periodr5/2006 - 5/2006
ProviderNezařazené projekty
Statefinished
Anotation