Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Vytvoření registru ostravských koncertů vážné hudby v období 2000-2010
Project Idsgs9/PdF/2012
Main solverprof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationV rámci práce na doktorském projektu Umělecká hudba v Ostravě 2000 ? 2010 je třeba po rozsáhlé heuristické práci v archivech ostravských kulturních institucí a excerpci denního a odborného tisku apod. provést soupis všech koncertů tzv. vážné hudby v ostravských koncertních sálech (event. kostelích) v daném období ? tj. vytvořit registr všech ostravských koncertů vážné hudby v obodbí 2000 ? 2010, na jehož základě a po jeho vyhodnocení vznikne monografie o ostravských koncertech symfonických, komorních, sborových a ostatních ve výše uvedeném období. Výstupem grantového projektu tedy bude registr koncertů v elektronické podobě, který se pak stane přílohou doktorské disertační práce, dále v podobě tištěné a zároveň bude tento registr přístupný širší veřejnosti díky jeho vložení do webového rozhraní. Projekt je v souladu s hlavním výzkumným zaměřením fakulty i pracoviště Katedry hudební výchovy a Centra studií regionální hudební kultury.