Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Aplikace teorie čísel - pokračování
Project Idsgs06/PřF/2012
Main solverprof. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc.
Periodr1/2012 - 12/2012
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationTeorie čísel je jednou z klasických disciplin matematiky s mnoha aplikacemi v jiných oblastech matematiky a taky mimo ní. Navrhovatel projektu několik let vede na KMA PřF OU seminář prodoktorské a magisterské studenty zaměřen na teorii diofantickýchaproximací, která patří k nejdůležitějším částemanalytické teorie čísel. Za tu dobu publikoval navrhovatel spoluse svými studenty asi 30 původních vědeckých článků z uvedenéproblematiky. Cílem podávaného projektu je podpořit další studentský výzkum v problematice diofantických aproximací a některých přilehlých oblastech, jako je studium Hausdorffovy dimenze složitých množin reálných čísel, míra iracionality, iracionalita nekonečných součinů a studium velikosti a rozložení množin přirozených a reálných čísel. Výběrstudentů byl proveden na základě jejich vědeckých výsledků a bude každým rokem obměňován. Počítá se s diferencovaným přístupem v odměňování. Mezikontrolovatelné výstupy budou patřit zejména vědecké publikace,aktivní účast na mezinárodních vědeckých konferencích, organizace konference pro PhD. studenty, aktivní účast na vědeckém semináři.