Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Návrh a implementace vývojového prostředí založeného na zásadách vizuálního programování a doménově specifikované modelování
Project Idsgs01/PřF/2012
Main solverdoc. Ing. František Huňka, CSc.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationCílem projektu bude další rozpracování a postupná implementace vývojového prostředí založeného na zásadách vizuálního programování projektu SGS z roku 2011. Uvedené prostředí bude jednat zaměřeno na využití hotových komponent a reflexe při modelování, dále pak na hodnotově orientované modelování podnikových procesů a na využití neurčitosti ( metod fuzzy modelování) v rozhodovacích procesech. Projekt se bude zabývat také využitím ontologií pro sémantickou navigaci nad obsahem, konkrétně v digitálních knihovnách a na sociálních sítích. Při modelování podnikových procesů budeme vycházet z ontologie REA, která patří mezi podnikové ontologie zaměřené na hodnotové modelování. Řešení projektu umožní názornější a efektivnější využití konkrétních modelovacích nástrojů a ontologií. při modelování bude využita objektově orientovaná perspektiva a principy doménově specifikovaného modelování. Získané výsledky budou jednat ve formě návrhu a konkrétních implementací vývojového prostředí a dále ve formě publikovaných příspěvků na odborných konferencích v odborných časopisech.