Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Vizualizace, interpretace a percepce prostorových informací v tematických mapách 205/06/0965
Project IdGA205/06/0965
Main solverRNDr. Monika Mulková, Ph.D.
Period1/2006 - 12/2008
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Anotation