Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Výzkum kvality školního života žáků na 1. a 2. stupni ZŠ
Project Idsgs5/PdF/2012
Main solverMgr. Taťána Göbelová, Ph.D.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationV současnosti zaznamenáváme klesající vzdělávací výsledky českého základního a středního školství (studie OECD, studie McKinsey & Company). Obzvláště znepokojivě působí, že do školy chodí rádo pouze 12 % českých dětí, což je nejméně ze zemí OECD (studie OECD). Co způsobuje nespokojenost českých žáků se školou? Tímto výzkumným problémem se zabývá předložený projekt. Kvalita školního života je vymezena jako obecná pohoda a spokojenost žáků/studentů odvíjející se z pojetí jejich pozitivních a negativních zkušeností vyplývajících z typických činností školy (Malin, Linnakyla, 2001). Cílem projektu je analyzovat konstrukt kvality školního života žáků, modifikovat dotazník QoLS (Quality of Life in School, Weintraub&Bar-Haim Erez, 2007) a prověřit jeho pilotní verzi. V rámci předloženého projektu proběhnou dvě fáze řešení. V první fázi projektu bude generován seznam modifikovaných položek dotazníku QoLS a vytvořeny pilotní otázky pro děti mladšího a staršího školního věku. V druhé fázi projektu bude testována pilotní verze modifikovaného dotazníku QoLS, pomocí faktorové analýzy budou stanoveny odpovídající faktory a provedena analýza jejich vnitřní platnosti a konzistence. Modifikovaný dotazník QoLS pro 1. a 2. stupeň ZŠ umožní identifikovat faktory, které v prostředí české školy pozitivně a negativně ovlivňují pohodu a spokojenost žáků a tím i jejich vzdělávací potřeby.